Kawe Kapital
English Estonian
Teenustasud

Tulenevalt kliendi portfelli mahust ja iseloomust kujundatakse mõlemale osapoolele vastuvõetav teenustasu. Haldustasu arvestus toimub üldjuhul iga kuu või kord kvartalis. Edukustasu võetakse olenevalt kliendi soovist iga poolaasta lõpus või kord aastas.

Võlakirjaportfelli korral üldjuhul edukustasu ei võeta ja haldustasu kujuneb alla 1% aastas. Segaportfelli (sisaldades nii võlakirju, aktsiaid, optsioone) puhul on teenustasu arvestus individuaalne, sõltudes portfelli mahust ja struktuurist. Kindlasti jääb haldustasu madalamaks kui fondidel ning edukustasu korral on makstavad summad edukal aastal suuremad ning vähem edukal aastal väiksemad. Mingeid sisenemise ega väljumise tasusid ei ole.

 

2018 © All Rights Reserved | Kawe Kapital | info@kawekapital.ee