Kawe Kapital
English Estonian
Tootlused

Klientide puhul keskendume nende puhaskasumile. Maksustatavate portfellide puhul püüdleme pigem maksujärgse kasumi maksimeerimisele. Maksujärgne kasum avaldab mõnikord negatiivset mõju aastatootlusele, kuid pikemas perspektiivis osutub kliendile tulutoovamaks. Maksuvabade portfellide puhul seame aga eesmärgiks maksimeerida kasumit kasutades ära suuremat paindlikkust, mida seda tüüpi portfell pakub.

Aktsiaportfelli keskmised aastatootlused*

2015 2016 2017 2018 201920202021
10.33% 5.36% 13.72% -6.25% 6.13%6.19%11.07%

Võlakirjaportfelli keskmised aastatootlused*

2004 2005 2008 2009
6.60% 2.63% 0.11% 17.81%


*Portfelli eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta

 

©1996-2022 All Rights Reserved | Kawe Kapital | info@kawekapital.ee