« Tagasi

KIF 1Q06


Fondi kommentaar 1Q06.

Kawe Investeerimisfondi esimene tegutsemise poolaasta jäi perioodi, kus esimeses kvartalis valitses optimism ja teises vastupidi domineeris pessimism tuleviku väljavaadete suhtes. Sellest tulenevalt aktsiaturud teises kvartalis langesid, viies fondi tootluse selle aasta algusest negatiivseks.
Fondi investeeringud on tehtud ettevaatliku tulevikunägemusega. Majanduskasvu prognoosid on langemas ja äritsükli arengufaas tingib tõenäoliselt varade ümberpaigutamist kindlama tootlusega instrumentidesse järgmise 12 kuu vältel. Ligikaudu pool fondi varadest on nn kaitsva iseloomuga sektorites – telekomiteenust pakkuvate, toiduainetööstuse ja infrastruktuuri ettevõtete aktsiates. Ligi 20% varadest on võlakirjades ja üle 10% rahas. Kõrge dividenditootlusega kaitsvad sektorid peaksid oodatust järsema majanduskasvu pidurdumise korral lubama suhteliselt paremat tootlust võrreldes kasvusektoritega. Selline varade jaotus peaks võimaldama suurendada aktsiapositsiooni ja saada kasu tootlikkuse suurenemisest ka võimaliku majanduskasvu kiirenemise korral.

Urmas Riiel
fondijuht
urmas@kawekapital.ee