Teenustasud


Tulenevalt kliendi portfelli mahust ja iseloomust kujundatakse mõlemale osapoolele vastuvõetav teenustasu. Haldustasu arvestus toimub üldjuhul iga kuu või kord kvartalis. Edukustasu võetakse enamasti kord aastas. Edukustasu arvestatakse vaid juhul, kui kliendi portfell on investeerimistegevuse algusega võrreldes kasumis ning samuti peab Edukustasu maksmiseks olema portfelli kasum suurem kui eelmise tasumisele kuulunud Edukustasu debiteerimise hetkel.

Võlakirjaportfelli korral üldjuhul edukustasu ei võeta ja haldustasu kujuneb alla 1% aastas. Segaportfelli (sisaldades nii võlakirju, aktsiaid, optsioone) puhul on teenustasu arvestus individuaalne, sõltudes portfelli mahust ja struktuurist. Mingeid sisenemise ega väljumise tasusid ei ole.