Firma ajalugu


Kawe on asutatud 1920. a vendade Karl ja Nikolai Wellneri poolt. 1940. aasta natsionaliseerimise ajaks oli Kawe kondiitritööstus (hilisem Kalev) kasvanud Eesti juhtivaks tööstusettevõtteks. Kawe kaubamärgi taastas Karl Wellner Eestis 1992. a. oktoobris.

AS KAWE KAPITAL

Kawe Kapital on asutatud 1996. a. novembris esialgse eesmärgiga pakkuda väärtpaberi-maakleri- ja varahaldusteenust põhiliselt Kawe grupiga lähedalt seotud isikute ringile.

Kawe Kapital sai 1997. a. veebruaris Tallinna Väärtpaberibörsi liikmeks. 2000. aasta juulis otsustasid Kawe Kapitali omanikud Tallinna Väärtpaberibörsil kauplemise lõpetada ja pühenduda täielikult vaid varahaldusteenuse pakkumisele.

Alates 1999. aastast on Kawe Kapital laiendanud oma teenuste pakkumist peale kodu- ja välismaiste institutsionaalsete investorite ka eraisikutele.

2002. aasta oktoobrist laiendas Kawe Kapital koostöös Seesam Elukindlustusega (praeguse nimega Compensa Life Vienna Insurance Group SE) oluliselt oma tootevalikut. Sellest ajast alates pakub Kawe Kapital varahaldusteenust ka kogumiskindlustuse ning investeerimisriskiga pensionikindlustuse raames. Kawe Kapitalile tähendab see võimalust kliendibaasi kaudseks laiendamiseks, sest elukindlustustoodete raames on võimalik klientidele abi pakkuda ka väiksemate summade investeerimisel kui firma traditsiooniline personaalne varahaldusteenus seda paratamatult eeldaks. Tänasel päeval kannab Kawe Kapitali poolt hallatav investeerimisriskiga pensionikindlustus Balti Kasvuportfelli nime.