Tootlused


Klientide puhul keskendume nende puhaskasumile. Maksustatavate portfellide puhul püüdleme pigem maksujärgse kasumi maksimeerimisele. Maksujärgne kasum avaldab mõnikord negatiivset mõju aastatootlusele, kuid pikemas perspektiivis osutub kliendile tulutoovamaks. Maksuvabade portfellide puhul seame aga eesmärgiks maksimeerida kasumit kasutades ära suuremat paindlikkust, mida seda tüüpi portfell pakub.

Aktsiaportfelli keskmised aastatootlused*

20162017201820192020202120222023
5.36%13.72%-6.25%6.13%6.19%11.07%-7.26%4.81%

Võlakirjaportfelli keskmised aastatootlused*

2004200520082009
6.60%2.63%0.11%17.81%


*Portfelli eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta