« Tagasi

Kawe pressiteade


Tulukustasu arvestuse ajutine muutmine. 

Kawe Investeerimisfondi 34%-line tootlus 2009. aastal on toonud vastavalt fondi tingimustele kaasa arvestusliku tulukustasu fondis. AS Kawe Kapital partnerite arvates ei ole sellise tasu rakendamine olukorras, kus eelmisel aastal on fondi tootlus olnud -39,9%, fondi pikemaajaliste investorite, kes on fondi sisenenud kõrgematelt tasemetelt, suhtes õiglane ja otsustas oma tänase otsusega kinnitada tulukustasu määraks alates tänasest 0%. Selline edukustasu kehtib kuni A-osaku puhasväärtuse jõudmiseni tagasi nominaalväärtusele ehk 100 kroonini. Hetkel on A-osaku puhasväärtus 85,57 krooni.

Kristjan Hänni
Partner