« Tagasi

KIF


Info fondi investorile.

Alates 1. juulist 2012 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2009/65/EÜ (UCITS IV) kehtestatud nõuetega tuleneksid meie jaoks rida kulukaid tegevuse ümberkorraldusi. Kuna äriliselt muutuks fondi ülalpidamine senisest veelgi kahjumlikuks (praegu ca -5000 EUR aastas), otsustas AS Kawe Kapitali nõukogu 29.06.2012 fondi likvideerida.

Ajalugu meenutades võtsin fondi juhtimise üle 2008 aastal, juba siis kaaludes võimalusena fondi likvideerimist. 2008/09 finantskriisi mõjul järsult langenud väärtusega varade likvideerimine oleks investorite jaoks olnud äärmiselt ebasoodne. Olen seda seni hallanud, kui ühte aktsiainvesteeringute portfelli, millele rakenduvad võrreldes teiste portfellidega märksa kitsamad piirangud. Koos avatud fondi staatusest tuleneva likviidsuspuhvri hoidmise vajadusega on fond sellel ajavahemikul tootluses meie portfellidele keskmiselt ca 7% alla jäänud, olles samas fondikeskus.ee andmetel viimase viie aasta lõikes Eesti haldurite aktsia- ja segafondide kategoorias parim.

Korralduslikult on pärast likvideerimisotsust (29.06.12) 20 päeva aega esitada Finantsinspektsioonile likvideerimisloa taotlus. Otsuse likvideerimisloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kahe kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast vastava avalduse saamist. Kui likvideerimsluba on antud, algab likvideerimismenetlus, mis peaks toimuma kuni kuue kuu jooksul. Osakuomanikul on oluline teada, et pärast likvideerimsloa andmist enam osakutega tehinguid teha ei saa. Kuni selleni on osakutega tehingute tegemine võimalik ja seetõttu soovitame fondiinvestoritel kasutada võimalust oma osakud juba enne likvideerimismenetluse algust lähema 2 nädala jooksul tagasi müüa. Hiljem tekib likvideerimisjaotisest raha saamisel mitmekuuline viivitus. Likvideeritav fond saab raha paigutada ainult lühiajalistesse deposiitidesse.

Alates 02.07.2012 on fondiosakute tagasiostutehingud vabastatud 0.5% tagasiostmistasust.

Kristjan Hänni
Fondijuht
50 26 446