« Tagasi

KIF


Kawe Investeerimisfondi likvideerimismenetlus.

AS Kawe Kapital (registrikood 10179365, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn, Eesti Vabariik) teatab Kawe Investeerimisfondi (edaspidi: fond) likvideerimisest. Fondi depositooriumiks on AS Swedbank. Kõik osakuomanikud võtsid kuulda meie soovitust osakud enne likvideerimismenetlust fondile tagasi müüa ja 30.07.2012 seisuga olid kõik osakud fondile tagasi müüdud. Finantsinspektsioon andis fondi likvideerimisloa oma 15. augusti 2012 otsusega nr 4.1-1/57.

Fondi likvideerimismenetlus algab käesoleva teate avaldamisele järgnevast päevast. Fondi võlausaldajad peavad esitama oma nõuded fondi vastu hiljemalt 22. oktoobril 2012 (kaasa arvatud). Võlausaldajate nõuded ja muud fondi likvideerimisega seotud avaldused ning taotlused palume esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil info@kawekapital.ee või tähtkirjaga AS-i Kawe Kapital postiaadressil.