« Tagasi

KIF


Teade Kawe Investeerimisfondi jaotatava vara kohta.

AS Kawe Kapital (registrikood 10179365, asukoht ja postiaadress Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Eesti Vabariik) teatab, et kõik osakuomanikud on oma osakud tagasi müünud ja neile jaotatav vara puudub.